Vrtané studny Brno

Společnost HS geo, s.r.o. Brno působí již od roku 1994 na trhu v oblasti studnařství a studnařských prací. Naší specializací jsou především vrtané studny. Naše firma se neustále rozvíjí. Zpočátku jsme prováděli pouze vrtné práce a nyní se zaměřujeme na komplexní řešení podzemní vody – tzv. „studny na klíč“.

Nabízíme zpracování projektu hydrogeologických prací včetně vyhledání vodního zdroje, vyvrtání hydrogeologického průzkumného vrtu (hydrogeologický průzkum) s následným odběrem vzorku vody k laboratorním rozborům. Zajistíme legalizaci vrtané studny od územního rozhodnutí až po kolaudační souhlas.

Naše práce jsou určeny pro širokou veřejnost, podniky, obce, zemědělská družstva, farmy, vodohospodáře, projektanty. Poradenskou činnost a konzultace nabízíme zdarma.

Provádíme také vrtné práce a vrty pro tepelná čerpadla. Více informací o našich službách naleznete na www.hsgeo.cz.

Reference – studnařské práce

Březí – fotbalové hřiště, Obec Březí
Rozsah prací: provedení vrtané studny pro fotbalové hřiště, hloubka studny 55,0 m, výstroj PEHD zárubnice 160 mm
Hustopeče u Brna – zinkovna, Signum, spol. s r. o., Hustopeče
Rozsah prací: provedení vrtané studny, hloubka 80,0 m, výstroj PEHD 125 mm
Buková – GEOMIN, družstvo, Jihlava
Rozsah prací: provedení vrtané studny do hloubky 55,0 m pro zásobování obce pitnou vodou, výstroj vrtu PEHD zárubnice 160 mm
Valtice – fotbalová hřiště, Město Valtice
Rozsah prací: provedení vrtané studny do hloubky 60,0 pro zavlažování fotbalového hřiště, výstroj vrtu PEHD zárubnice 160 mm, Q = 2 l/s m

Vrtání studní

Studna slouží k jímání podzemní vody. Nejrozšířenějším druhem studní je vrtaná studna (trubní) a dále studna kopaná (šachtová). Ostatní typy studen jsou zcela okrajovou záležitostí.

Zakládání studen se řídí právními předpisy. Naše práce probíhají vždy v souladu s platnými zákony a jsou prováděny v nejvyšší možné kvalitě, aby zákazníkům přinášely užitek dlouhá léta.

Svému oboru rozumíme a vlastníme profesionální techniku, proto nás nezaskočí ani nestandardní požadavky.

Zajistíme veškeré práce a legislativní záležitosti:

  • zpracování projektu hydrogeologických prací dle zákona č. 66/2001 Sb.
  • vyhledání zdroje vody
  • hydrogeologický průzkumný vrt (vyvrtání studny)
  • hydrodynamické zkoušky
  • odběry vzorků k laboratornímu ověření
  • vyhotovení hydrogeologického vyjádření a projektové dokumentace
  • zhotovení zhlaví vrtu a domácí vodárny s napojením do domu
  • legalizace vrtané studny (od územního rozhodnutí až po kolaudaci)
  • bezplatné poradenství a konzultace

Kontaktujte odborníky na vrtné práce

HS geo, s.r.o.
sídlo: Absolonova 2a, 624 00 Brno
provozovna: Bystrcká 1096, 635 00 Brno

tel.: +420 546 223 590
mob.: +420 732 704 370

URL: www.hsgeo.cz
URL: www.vrtyprotepelnacerpadla.cz
e-mail: info@hsgeo.cz

Jednatel – Geolog
Mgr. Lucie Machová
tel.: +420 732 704 370
e-mail: machova@hsgeo.cz

Jednatel – Technik
Jaroslav Mach
tel.: +420 731 570 356
e-mail: mach@hsgeo.cz

Jednatelé:
Stanislav Hýbler, Ing. Petr Hýbler

IČ: 26917785
DIČ: CZ26917785
Krajský soud v Brně, C 45207